Twoja strona tutaj?

Obowiązki zarządcy masy sanacyjnej

Zarządca tymczasowy

https:Postępowania restrukturyzacyjne wymagają powołania odpowiednich aktorów. W zależności od typu postępowania jest to nadzorca układu, nadzorca sądowy lub - w przypadku postępowania sanacyjnego - zarządca tymczasowy. Może nim zostać osoba fizyczna posiadająca licencję doradcy restrukturalizacyjnego, która nie jest powiązana z dłużnikiem. Do obowiązków aktora należy zabezpieczenie majątku przez uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także zapewnienie, że nie będzie zabrany przez niepowołane do tego osoby.